אודות

הקישורים באתר הנם קישורים מקודדים. המשמעות הפשוטה היא שהאתרים עמם אנו עובדים מעניקים לנו עמלה קטנה, אך זאת ללא השפעה על המחיר שאתם משלמים. איננו מקבלים שום תמורה מהיצרנים כל חוות הדעת באתר מייצגת את דעתנו המקצועית בלבד. הפרסום באתר מבוסס על המלצות שלנו למוצרים באתרים השונים ועל כן האחריות הבלעדית ברכישה היא על הצרכן. מומלץ לבצע בדיקה להתאמת המוצר לצרכים ובמקרה של תקלה/ בעיה יש ליצור קשר עם האתר ממנו בוצעה הרכישה. אנו ממליצים מניסיון ומהידע האישי ועל כן איננו מהווים חלק מהעסקה (צד ג'), כלומר, לכל בעיה יש לפנות לאתר בו בוצעה הרכישה.

This Website (nogatools.co.il) is a participant in the Amazon Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com ,as an amazon partner, i am paid for qualifying purchases